AVG Buurtvereniging ’t Huukske

Verwerking persoonsgegevens door buurtvereniging ’t Huukske (versie 1-12-2018)

 1. Gegevens worden door nieuw lid aangeleverd door middel van het aanmeldformulier
 2. Gegevens worden verwerkt in ledenadministratie.
  Beheerder: Secretaris.
  Vastgelegde gegevens:

  • Naam
  • Voornaam en voorletter(s)
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Adres en postcode /woonplaats
  • Telefoon
  • Mailadres
  • Ingangsdatum lidmaatschap
  • Einddatum lidmaatschap
 1. Gegevens uit ledenbestand worden verwerkt in afzonderlijke doelbestand.
  Gebruikers: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Sociale werkgroep,Verzamelde gegevens:

  • Contributiebestand t.b.v. controle betalingen
  • Adressenbestand t.b.v. periodieke informatie aan leden
  • Mailbestand t.b.v. een selectieve communicatie met leden
  • Selectief bestand t.b.v. doelgroep voor activiteit (en)

Gegevens in doelbestand zijn:

 • Bankrekeningnummer
 • Naam, adres en woonplaats
 • Mailadres
 • Afhankelijk van doel één of meer gegevens uit ledenbestand
 1. Bijzondere gegevens zijn:
  • Foto’s t.b.v. aanvullende informatie op website
  • Videobeelden in kader van diverse activiteiten/jaarverslagen
 1. Beveiliging
  Actuele p.c. (Apple / Windows) beveiliging en input website met afzonderlijke
  wachtwoord
  Verstrekking gegevens aan derden
  Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden.