De historie van ’t Huukske

Begin 1977 nam de toenmalige voorzitter (Ad v.d. Bogaart) van bloemencorso buurtschap “Crescendo” tezamen met enkele andere bloemencorsobouwers (Jan Schoones, Wout de Wit, Christ van Asten en Jac Verspeek) het initiatief een buurtvereniging op te richten voor de straten Bakkerstraat, Peperstraat, Klappermanstraat, Parrallelweg Oost en –West en Ooistraat. De oprichtingsvergadering vond plaats op 26 mei 1977 in café “Crescendo”. Maar de vereniging werd pas in 1999 officieel notarieel vastgelegd met terugwerkende kracht. Als onderkomen werd café “Crescendo” verkozen (uitbaters Thea en Tiny Winters). Bestuursleden van het eerste uur waren: Nelleke Senders, Ad v.d. Boogaart, Jan Claassen, Wout de Wit, Jac Verspeek , Jan Schoones en Christ van Asten. De buurtvereniging kreeg de naam “ ’t Huukske”.

De vereniging groeide en bloeide totdat in 1986 café Crescendo werd gesloten. Een vast onderkomen viel weg. Men was genoodzaakt een beroep te doen op andere locaties zoals café Het Zwaantje, Lugano en Lavrijssen. Gevolg was dat het aantal activiteiten en daarmede ook het aantal leden terug liep.
|Maar zoals de toenmalige voorzitter (Jan Claassen) schreef: “na regen komt ook weer zonneschijn”. Het bestuur bleef zich inzetten voor een vaste locatie. Hun inzet werd in 1989 beloond. Er mocht een eigen buurthuis gebouwd worden op een perceel grond van de gemeente Valkenswaard gelegen aan de Klappermanstraat. De gemeente schonk de buurtvereniging ook nog eens de oude houten gebouwen van de KPJ en Jong Nederland uit Borkel en Schaft.
Alle buurtleden werden gemobiliseerd om dit project gerealiseerd te krijgen. Jac Verspeek werd tot “bouwpastoor” gebombardeerd en later beheerder. De gebouwen werden zorgvuldig gesloopt, getransporteerd naar de nieuwe locatie en hergebruikt. Datgene wat ontbrak werd tegen sterk gereduceerde prijzen aangekocht of verkregen vanuit gesloopte bedrijfspanden. Materialen werden zoveel mogelijk hergebruikt. Kortom, een hele operatie. Door buurtleden en vrijwilligers zijn ruim 5500 uren geïnvesteerd.

Op 26 mei 1989 werd het buurthuis officieel geopend. Niet onvermeld mag blijven dat de buurtvereniging, met de bouw van het buurthuis, een betekenisvolle prijs in de wacht heeft weten te slepen onder de noemer “Een Kern waar pit in zit”. In mei 2002 heeft de buurtvereniging haar 25 jarig bestaan en in juni 2007 haar 30 jarig bestaan gevierd.

In 2009 nam het bestuur het initiatief gesprekken aan te gaan met aangrenzende buurtverenigingen D’n Biels en Heistraat Voor en Achter. Dit resulteerde uiteindelijk in de wens van genoemde buurtverenigingen zich te kunnen aansluiten bij buurtvereniging ’t Huukske. In februari 2010, tijdens de algemene jaarvergadering, werd het voorstel tot uitbreiding van van het aantal straten (straten behorende bij inmiddels opgeheven buurtvereniging D’n Biels, Heistraat, Hoekakker, Bochtakker, binnenzijde Hofnar) behorende bij de buurtvereniging, goedgekeurd door de leden.

In 2010 nam het bestuur het initiatief tot uitbreiding van het buurthuis. Het magazijn was veel te klein geworden en voldeed niet meer aan de eisen van 2010. Bouwvergunning werd aangevraagd en de gemeente Valkenswaard gaf haar goedkeuring voor aanbouw van geheel nieuwe magazijnruimte aan de achterzijde. Om het plan financieel te kunnen realiseren heeft het Oranje Fonds een zeer belangrijke bijdrage geleverd alsook de buurtleden en overige vrijwilligers die “om niet” vele uren hebben geïnvesteerd onder leiding van bouwpastoor Harrie Gijsbers. Daarlangs hebben diverse toeleveranciers aanzienlijke kortingen verstrekt op materialen of zelfs gratis aan onze buurtvereniging geleverd. Dit alles en nog veel meer heeft ertoe bijgedragen dat ons buurthuis de beschikking heeft gekregen over 34m2 magazijnruimte waaronder een afzonderlijke horecagedeelte met koelcel.

In de jaren 2011 tot en met 2015 is er ieder jaar wel iets aan ons buurthuis verbouwd c.q. aanpassingen gedaan. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van de vele vrijwilligers/leden en financiële ondersteuning van de gemeente Valkenswaard, Oranje Fonds en vele, vele andere sponsoren zowel binnen als buiten de gemeente Valkenswaard. Ook het plein voor ons buurthuis heeft een eigen naam gekregen n.l. “Jan Claassen Plein” als eerbetoon aan de toenmalige voorzitter van onze buurtvereniging die, tezamen met de toenmalige bestuursleden, het initiatief nam om ons buurthuis te realiseren. In het jaar 2015 mogen wij stellen dat het oorspronkelijke buurthuis (geplaatst in 1989) inmiddels vrijwel geheel is gerenoveerd en daar waar nodig, is aangepast aan de hedendaagse eisen. Niet alle wensen hebben wij al kunnen realiseren en er liggen nog enkele op de schap voor in de toekomst.

In de afgelopen jaren heeft de buurtvereniging een gestage en rustige groei doorgemaakt aan leden. Een laagdrempelige jaarlijkse bijdrage draagt hieraan beslist bij. Vele leden maken graag gebruik van het aanbod van activiteiten zoals kaarten, biljarten, breien, educatieve activiteiten, culinaire activiteiten, voor- en najaarskien, huifkarren- en fietstocht, feestavonden, kerstactiviteiten, Sint Nicolaas etc. etc. etc. Ook het spontaan bezoeken van het buurthuis om alleen te buurten, onder genot van een drankje, vind steeds meer ingang.

Tot op de dag van vandaag is de buurtvereniging een bloeiende vereniging met vele sociale, culturele en overige activiteiten waarbij het buurthuis, de buurt, de wijk, de eigen leefomgeving en de leden centraal blijven staan.